| Bron : https://www.liantis.be/nl/nieuws/elektronische-betaalmethode-verplicht-vanaf-1-juli-2022?utm_campaign=Liantis%20nieuws%20voor%20boekhouders%20en%20accountants&utm_medium=email&_hsmi=217419364&_hsenc=p2ANqtz-_pwnRl4rBNcDDgfBusm8zBpAXXCCf5t24aoosX33tD7HJbLmgoaKoE0V8iY45dtxQdXpoBABtC3x515HAp9gC4dmw7kA&utm_content=217419364&utm_source=hs_email

ELEKTRONISCHE BETAALMETHODE VANAF 1 JULI 2022 VERPLICHT

Vanaf 1 juli 2022 zijn alle ondernemers verplicht om een elektronische betaalmethode ter beschikking te stellen aan de klanten. Dit wil zeggen dat de klant vanaf dan altijd de mogelijkheid moet hebben om elektronisch te kunnen betalen, naast de optie om nog steeds cash te betalen. Cash betalingen mogen niet meer dan € 3.000 bedragen.

WIE?

Deze regeling is op elke onderneming van toepassing in een B2C-relatie (tussen ondernemer en eindklant), ongeacht de grootte. Ook verenigingen, vrije en intellectuele beroepen en overheidsdiensten vallen hieronder.

WAT?

Onder elektronische betaalmiddelen wordt WEL verstaan: een betaalterminal met debet- en/of kredietkaart, toepassingen voor smartphones zoals Payconiq of Applepay, de mogelijkheid om via overschrijving te betalen.

Onder elektronische betaalmiddelen wordt NIET verstaan: het aanbieden van ENKEL EN ALLEEN betaling via maaltijdcheques, ecocheques, consumptiecheques, cryptomunten of virale munten. Deze elektronische betaalmiddelen zijn namelijk niet voldoende toegankelijk, en u zal hiernaast nog een andere optie moeten aanbieden.

BOETE

Indien u de nieuwe verplichting niet naleeft, kan er een geldboete worden opgelegd van minimum € 26 tot maximum € 10.000 of 4% van de totale jaaromzet van het laatst afgesloten boekjaar voorgaand aan het opleggen van de geldboete indien dit een hoger bedrag is dan het genoemde maximum.

Door Liantis op 17 juni 2022

Kom gerust eens langs

Vrijblijvend voor een eerste ontmoeting, overleg of meer informatie over onze manier van werken.

    Design & Development | Roger That