| Bron : Wetsontwerp Corona III – Parl. St., Kamer, 55K1390.

EENMALIGE INVESTERINGSAFTREK: VERHOGING EN LANGER OVERDRAAGBAAR

De eenmalige investeringsaftrek voor kleine vennootschappen wordt uitzonderlijk opgetrokken tot 25% voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12.03.2020 en 31.12.2020.

In principe bedraagt de overdracht voor de eenmalige investeringsaftrek voor kleine vennootschappen slechts één jaar. Voor wat betreft de vaste activa verkregen of tot stand gebracht in 2019, stemt het daaropvolgende belastbaar tijdperk geheel of gedeeltelijk overeen met het jaar 2020, getroffen door de COVID-19-crisis.

Om deze redenen is voorzien dat met betrekking tot de vaste activa verkregen of tot stand gebracht in 2019 de hierboven vermelde overdracht verlengd wordt van een naar twee belastbare tijdperken volgend op datgene in de loop waarvan de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht.

Door TaxWin Expert

Kom gerust eens langs

Vrijblijvend voor een eerste ontmoeting, overleg of meer informatie over onze manier van werken.

    Design & Development | Roger That