EXTRA FACTUURVERMELDING VOOR VERKOPEN MET BTW VERLEGD

Sinds 1 januari 2022 werd de regel van het btw-attest 6% (bij renovatie- en herstellingswerken aan woningen ouder dan tien jaar) vervangen door een melding op de factuur.
Vanaf 1 januari 2023 is er ook een extra factuurvermelding voor verkoopfacturen met btw verlegd.

De nieuwe verplichte vermelding luidt als volgt:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. “

Er kan enkel correct met btw verlegd worden gewerkt wanneer er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– Werken in onroerende staat
– De klant bevindt zich in België
– De klant heeft ook een btw nummer
– De klant dient btw-aangiftes in (!)
Wanneer er gefactureerd wordt aan een klant die wel een btw-nummer heeft maar geen periodieke btw-aangiftes moet indienen (vb. een vrijgestelde kleine onderneming), dan is het aan de klant om hierop te reageren binnen de maand en te vragen naar een correcte aanrekening met btw i.p.v. met btw verlegd. M.a.w., als aannemer bent u niet langer aansprakelijk voor de te betalen btw, interesten en geldboeten wanneer u ten onrechte met btw verlegd heeft gefactureerd en de klant niet tijdig heeft gereageerd.

Kom gerust eens langs

Vrijblijvend voor een eerste ontmoeting, overleg of meer informatie over onze manier van werken.

    Design & Development | Roger That