Versoepeling zelfstandig bijberoep en werkloosheidsuitkeringen: springplank naar zelfstandige

In principe is het niet toegestaan om als werkloze een nevenactiviteit als zelfstandige op te starten. In dat geval verlies je je werkloosheidsuitkeringen. Een reeds bestaande nevenactiviteit mag je wel verderzetten, maar enkel onder strikte voorwaarden. Zo moet je o.a. het zelfstandig bijberoep al reeds minstens 3 maanden voor de werkloosheid hebben uitgeoefend en mag je deze activiteit enkel na 18 uur ’s avonds en voor 7 uur ’s morgens uitoefenen. Bovendien mag het niet gaan om een typisch avondberoep of om een beroep dat uitdrukkelijk door de wetgever wordt uitgesloten (bv. verzekeringsagent).

Deze regeling blijft bestaan, maar met ingang van 1 oktober 2016 werd eveneens de maatregel ‘Springplank naar zelfstandige’ in het leven geroepen. Via de nieuwe regeling wordt het eenvoudiger om een zelfstandig bijberoep te combineren met werkloosheidsuitkeringen. Voortaan mag een werkloze ook starten met een zelfstandige nevenactiviteit. Daarnaast mag je gedurende maximum 12 maanden je uitkering combineren met je bijberoep.

Om te kunnen genieten van de maatregel “springplank naar zelfstandige”, moet je aan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • je doet aangifte bij de RVA van de activiteit op het moment van de uitkeringsaanvraag of, indien je al uitkeringen ontvangt, vóór het begin van de activiteit;
  • je mag je loontrekkende activiteit niet stopzetten of verminderen om te kunnen genieten van het voordeel;
  • je mag de afgelopen 6 jaar geen zelfstandige activiteit als hoofdberoep hebben uitgeoefend;
  • de activiteit mag niet door derden worden uitgeoefend (in het bijzonder door werknemers of door onderaannemers), tenzij dit heel uitzonderlijk gebeurt.

De nevenactiviteit mag op eender welk moment worden uitgeoefend. Het moet uiteraard wel een bijberoep blijven, anders kan je niet langer genieten van de maatregel.
Je mag de inkomsten van de uitgeoefende activiteit in beperkte mate cumuleren met de werkloosheidsuitkeringen. De uitkering wordt verminderd met het bedrag van het inkomen dat het grensbedrag van 4.274,40 euro (bedrag 2016) overschrijdt.

Kom gerust eens langs

Vrijblijvend voor een eerste ontmoeting, overleg of meer informatie over onze manier van werken.

Design & Development | Roger That