| Bron : J. Opreel

Onroerende verhuur: optie tot btw-heffing

Verschillende media berichtten reeds over de beslissing van de regering om vanaf 2018 de mogelijkheid in te voeren om een onroerende verhuur aan btw te onderwerpen (onroerende verhuur is vandaag in principe een door artikel 44 Wbtw vrijgestelde handeling waardoor de verhuurder de btw op de kosten van het gebouw niet kan recupereren) wanneer de huurder het pand beroepsmatig gebruikt. Die nieuwe regeling zou enkel gelden voor huurovereenkomsten gesloten na 31 december 2017 en een regularisatie van contracten gesloten vóór 1 januari 2018 zou niet mogelijk zijn. Heel wat verhuurders hebben op dit moment al diverse vragen over deze nieuwe regeling, onder meer met betrekking tot het nut van het voortbestaan van een btw-eenheid, of de mogelijkheid om lopende contracten op te zeggen om dan vanaf 2018 een nieuwe overeenkomst te sluiten waarbij de optie tot btw-heffing kan worden toegepast. Hierop is er vandaag nog geen antwoord voorhanden. Ook is nog niet duidelijk of de optie voor belaste verhuur enkel voorzien wordt indien de omzet van de huurder voor minstens een bepaald percentage aan btw is onderworpen, dan wel of die optie ook mogelijk zal zijn bij een verhuur aan vrijgestelde btw-plichtigen, zoals bv. sommige vzw’s. En wat als de huurder een gedeeltelijke btw-plichtige is? Tot nu toe is er enkel de mededeling van de minister dat de regering besloten heeft die optie in te voeren. Het is nu wachten op het wetsontwerp en uiteraard op de definitieve tekst van deze nieuwe regeling.

Kom gerust eens langs

Vrijblijvend voor een eerste ontmoeting, overleg of meer informatie over onze manier van werken.

Design & Development | Roger That