Logopedie vrijgesteld van btw als gezinshulp

De minister van Financiën heeft beslist dat sinds 1 januari 2016 de logopedische diensten die worden verstrekt door een erkend logopedist van de btw zijn vrijgesteld.

Voor de handelingen die opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur geldt de btw-vrijstelling voor paramedische diensten (art. 44, § 1, 3° Wbtw), voor de andere logopedische behandelingen is dat op basis van de btw-vrijstelling voor diensten inzake gezinshulp (art. 44, § 2, 5° Wbtw).

Daarnaast kunnen logopedisten zich ook nog beroepen op de btw-vrijstellingen die voorzien zijn voor het geven van voordrachten en/of workshops en de diensten inzake onderwijs en/of beroepsopleiding, uiteraard slechts voor zover de voor die vrijstellingen geldende voorwaarden vervuld zijn.

 

Kom gerust eens langs

Vrijblijvend voor een eerste ontmoeting, overleg of meer informatie over onze manier van werken.

Design & Development | Roger That