Cash betaling van het loon

We hebben al heel wat geschreven over de verplichting voor de werkgevers om vanaf 1 oktober het loon van hun werknemers via overschrijving te betalen. Er waren een aantal sectoren die meteen duidelijk maakten dat ze de cash betaling van het loon wensten te behouden in hun sector, voor een beperkte groep van werknemers of voor geheel de sector.
In de laatste weken zijn er drie sectoren die toch nog een voorzet hebben gedaan. Het gaat om twee subcomités binnen de transportsector en zoals verwacht werd, de Horeca.

Tot er een akkoord uit de bus komt, blijft de cash betaling mogelijk voor heel de sector en dit uiterlijk tot april 2017. Wordt er besloten de cash betaling toch te schrappen? Dan volgt er een overgangsperiode van twee maanden. Hou onze website dus goed in de gaten indien u werkzaam bent in een van de onderstaande sectoren.

Welk PC?

Welke werkgeversfederatie?

Voor wie nog cash betaling?

PC 140.02 voor de taxi-ondernemingen Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met Chauffeur Tussen de werkgevers en de chauffeurs in bepaalde gevallen
PC 140.03 voor het wegvervoer en logistiek voor rekening van derden FEBETRA Uitbetaling van een gedeelte van het loon van hand tot hand onder de werkgevers en de arbeiders in bepaalde omstandigheden
PC 144 voor de landbouw Boerenbond Seizoen- en gelegenheidswerknemers
PC 145 voor het tuinbouwbedrijf Boerenbond Seizoen- en gelegenheidswerknemers
PC 201 voor de zelfstandige kleinhandel Belgische confederatie Broodbakkerij-Banketbakkerij-Chocoladebewerking-Ijsbereiding Studenten tewerkgesteld in de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij
PC 302 Horeca Horeca Vlaanderen Occasionele werknemers (studenten, gelegenheidswerknemers en werknemers tewerkgesteld binnen het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst)
PC 324 voor de diamantnijverheid en –handel – Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid
– Vereniging der Kempische Diamantwerkgevers
Sommige werkgevers die ressorteren onder dit Paritair Comité

Kom gerust eens langs

Vrijblijvend voor een eerste ontmoeting, overleg of meer informatie over onze manier van werken.

Design & Development | Roger That