Afschaffing btw kwartaalvoorschotten

In de zomer van vorig jaar bevestigde de minister dat de fiscus werk zou maken van een wetswijziging waardoor kwartaalaangevers voor de btw niet langer gehouden zouden zijn om nog voorschotten te betalen tegen de 20ste van de 2de en de 3de maand van elk kwartaal.

In een persbericht van 19 januari 2017 bevestigt de minister dat deze verplichting afgeschaft zal worden vanaf 1 april 2017 en dat het koninklijk besluit hiertoe op korte termijn gepubliceerd zal worden in het Belgisch Staatsblad.

Kwartaalaangevers zullen wel gehouden zijn om, zoals de maandaangevers, tegen 24 december van het kalenderjaar een voorschot op de btw voor het vierde kwartaal te betalen.

Kom gerust eens langs

Vrijblijvend voor een eerste ontmoeting, overleg of meer informatie over onze manier van werken.

Design & Development | Roger That